Osvědčení

Osvědčení

Original production license 2020
Business license 2021
Drug registration number upgrade

Původní výrobní licence 2020

Živnostenské oprávnění 2021

Upgrade registračního čísla léčiva

Medical device production license
high-tech-enterprises
Engineering laboratory

Licence na výrobu zdravotnických prostředků

Upgrade registračního čísla léčiva

Licence na výrobu zdravotnických prostředků

One page of patent copy

Jedna stránka patentové kopie

Medical device registration certificate

Osvědčení o registraci zdravotnického zařízení

NSF-CGMP certificate

Certifikát NSF-CGMP

LOGO registered trademark 1

LOGO registrovaná ochranná známka 1

Dongfang Shenzhou trademark

Ochranná známka Dongfang Shenzhou

YOPC trademark

Ochranná známka YOPC

Kosher Certificate of Kosher Food

Kosher Certifikát Kosher Food

HALA certification

Certifikace HALA

BRC2020

BRC2020

Canadian FDA certification

Kanadská certifikace FDA

U.S. FDA page

Americká stránka FDA

20210519143550

Rekordní registrace provozovatelů zahraničního obchodu